Uroloog-Astrid-Minnee-in-gesprek-met-patiënt

Wat te doen bij prostaatkanker?

De uroloog heeft de beschikking over een groot aantal behandelmethoden. Bij kanker (carcinoom) die beperkt is tot de prostaat is genezing mogelijk door operatie of bestraling. Als het gaat om een vergevorderd carcinoom met uitzaaiingen kan de groei worden geremd door middel van hormonale beïnvloeding, waardoor de klachten verminderen, zodat een actief en aangenaam leven mogelijk blijft.

Afwachten
Als het prostaatcarcinoom bij toeval is ontdekt bij onderzoek van prostaatweefsel onder de microscoop  bijvoorbeeld na een prostaatoperatie) en u heeft verder geen klachten, dan kan rustig worden afgewacht. U dient wel regelmatig (bijvoorbeeld om de zes maanden) gecontroleerd te worden door de uroloog. Hij zal een  bloedonderzoek doen (PSA) en een rectaal toucher (om de prostaat te onderzoeken). Hij kan dit combineren  met een echografie via de endeldarm (TRUS) en een botscan.

 

Als u vragen heeft over uw ziekte en behandeling ervan, doet u er goed aan deze met uw behandelend uroloog te bespreken. U kunt ook de telefonische informatielijn van het voorlichtingscentrum van de Nederlandse Kankerbestrijding bellen: (06) 0226622 (gratis).

De Stichting Contactgroep Prostaatkanker is een patiëntenvereniging die u in contact kan brengen met mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Het adres van de stichting is: Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Telefoon: (020) 5700545, Fax: (020) 5700559.