Urologie

Incontinentie

Incontinentie is een ongewenst verlies van urine. Urineverlies leidt vaak tot schaamte, waardoor men de arts niet bezoekt. We zien incontinentie bij 25-50% van de volwassen vrouwen en 10% van de volwassen mannen! Het is dus een groot sociaal probleem. Incontinentie kan goed behandeld worden, blijf er niet mee rondlopen!

 

De urologen hebben samen met de gynaecologen een bekkenbodemspreekuur.

 

Bel voor het maken van een afspraak: 0341-46 3890.