Urologie

Behandeling testosterontekort

Bij de behandeling van een testosterontekort wordt testosteron toegediend. De uroloog schrijft de juiste hoeveelheid voor. Deze mag nooit meer zijn dan de hoeveelheid testosteron die uw lichaam normaal gezien zelf aanmaakt, anders kan de behandeling nadelige effecten hebben. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van testosteronsupplementen!